Thursday 2 June 2022

Rozpis | Bulletin 2

Zveřejnili jsme Bulletin 2 (rozpis) se všemi důležitými informacemi. V přihlášce můžete nyní objednávat veškeré doplňkové služby - ubytování v kempu a stravování. Jiný druh ubytování pořadatel nezajišťuje, v případě zájmu o ubytování na postelích, využijte komerční nabídky v okolí.

Ubytování na Mapy.cz >>>


We have published Bulletin 2 with all the important information. In the application you can now order all additional services - accommodation in the camp and meals. The organizer does not provide any other type of accommodation, if you are interested in accommodation in beds, take advantage of the commercial offers in the area.

Accommodation in Mapy.cz >>>

No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS