Friday 25 October 2019

Mapování 10/2019 | Mapping 10/2019

Mapujeme na OE2020. Taky plánujeme, obrážíme ubytka, zjišťujeme možnosti atd...
Fotogalerie ⏩

Mapping for OE2020. We also plan, probing accommodation, finding opportunities, etc ... 
Photogallery ⏩


Thursday 20 June 2019

4 days MTBO ORIENT EXPRESS 2020

4-denní MTBO závody ORIENT EXPRESS pro vás připravujeme na rok 2020 v okolí Svratouchu na Vysočině! Rezervujte si prázdninový termín 2. - 5. 7. 2020. Jednotlivé etapy budou zařazeny do Českého poháru (Mistrovství ČR), Světového poháru veteránů a Světové série pro  mladé pušky. Na závody naváže také přípravný kemp pro MS MTBO v Jeseníku v České republice. Bulletin č. 1 vyjde co nevidět.

4-days MTBO races ORIENT EXPRESS are preparing for you for 2020 in the vicinity of Svratouch in Vysočina! Book your holiday term from 2 to 5 July 2020. The individual stages will be included in the Czech MTBO Cup (Czech Championship), the World Masters Series and the Young Guns World Series. The event will also be followed by preparatory camp for the MTBO World Championship in Jeseník in the Czech Republic. Bulletin No. 1 will be published soon.