Wednesday 18 May 2022

Přihlášky otevřeny | Registration open

Vydali jsme Bulletin 1 (česky) a spustili jsme přihlášky v ORISu. Bulletin 1 obsahuje základní informace o akci, všechno další najdete v Bulletinu 2, který bude i oficiálním rozpisem schváleným sportovní komisí MTBO.


We published Bulletin 1 (english) and launched registration in ORIS. Bulletin 1 contains basic information about the event, everything else can be found in Bulletin 2, which will also be the official schedule approved by the MTBO sports commission.

No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS