Thursday 30 June 2011

Poděkování pořadatelů všem

Pořadatelé z OB Vizovice děkují všem závodníkům za účast na HOLBA & Litovel ORIENT EXPRESS 2011 a příkladnou konzumaci ryzího i klasického piva, za vzornou reprezentaci v očích punkových matadorů Zatrest (když to Škopek při prvním songu poslal do aparatury, zajiskřilo se jim v očích), za toleranci a disciplínu na relativně malém shromaždišti. Také děkujeme všem sponzorům a mediálním partnerům, díky nimž se mohly závody uskutečnit tak, jak jste měli možnost vidět.

Loučíme se s vámi a těšíme se třeba v roce 2012.... ;-)

Pořadatelé HOLBA & Litovel ORIENT EXPRESS 2011