Wednesday 15 June 2022

Posun termínu přihlášek | Application deadline

Jelikož se nám podařilo odsunout některé organizační termíny, a protože taky víme, že tomu nevěnujete moc pozornosti, posouváme 1. termín přihlášek do neděle 19.6. Snad si to mezi sebou do víkendových MTBO závodů řekneme ;-)

Přihlásit v ORISu »

Because we managed to postpone some organizational deadlines, and because we also know that you don't pay much attention to it, we are moving the 1st deadline for applications to Sunday 19.6. Hopefully, we'll talk to each other about that before the weekend MTBO races.
 
Entries in ORIS »

 


No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS