Thursday, 2 April 2020

ORIENT EXPRESS 2020 v červenci zrušen! | OE2020 in july cancelled!

ORIENT EXPRESS 2020 v Česke republice se tento rok v původním rozsahu a termínu kvůli pandemii koronaviru neuskuteční. Hledáme náhradní řešení v podobě 2-3 závodů Českého poháru MTBO v termínu 12. - 13. 9. 2020.
Naši dosavadní práci nezahodíme a plánujeme se do Svratouchu se 4-denními mezinárodními MTBO závody vrátit v roce 2022.


ORIENT EXPRESS 2020 in the Czech Republic will not take place this year due to the coronavirus pandemic. We are looking for a substitute solution in the form of 2-3 races of the Czech MTBO Cup in the period of 12. - 13. 9. 2020.
We will not throw away our work so far and plan to return to Svratouch with 4-day international MTBO races in 2022.

Tuesday, 18 February 2020

Přihlaste se! | Register now!Právě jsme zveřejnili Bulletin 2 (program a služby). Tímto krokem spouštíme přihlášky v ORISu na závod 4 DAYS MTBO ORIENT EXPRESS a také na následný MTBO Tréninkový kemp. Věnujte pozornost přihlášce FIRST MINUTE za zvýhodněné startovné do 31. 3. 2020. Současně je možné rezervovat ubytování dle vlastního výběru. Nabízíme nejrůznější druhy a každý si určitě vybere. Podrobný popis možností ubytování a stravování (objednávka stravy později) najdete v Bulletinu 2 a hlavně na webu v části SLUŽBY. Celkovou mapu ubytovacích možností najdete v sekci BULLETINS. Některé druhy ubytování mají svoji kapacitu, tak neváhejte!

We have just published the Bulletin 2 (program and services). With this step, we are launching applications in ORIS for 4 DAYS MTBO ORIENT EXPRESS race and also for the following MTBO Training camp. Pay attention to the FIRST MINUTE application form for discounted entry fees available until March 31, 2020. At the same time, it is possible to book the accommodation of your choice. We offer a variety of options and everyone will definitely choose. A detailed description of accommodation and meals (food order later) can be found in Bulletin 2 and especially on the web in the section SERVICES. You can find the full map of accommodation options in the BULLETINS section. Some types of accommodation have limited capacity, so do not hesitate!


Friday, 25 October 2019

Mapování 10/2019 | Mapping 10/2019

Mapujeme na OE2020. Taky plánujeme, obrážíme ubytka, zjišťujeme možnosti atd...
Fotogalerie ⏩

Mapping for OE2020. We also plan, probing accommodation, finding opportunities, etc ... 
Photogallery ⏩


Thursday, 20 June 2019

4 days MTBO ORIENT EXPRESS 2020

4-denní MTBO závody ORIENT EXPRESS pro vás připravujeme na rok 2020 v okolí Svratouchu na Vysočině! Rezervujte si prázdninový termín 2. - 5. 7. 2020. Jednotlivé etapy budou zařazeny do Českého poháru (Mistrovství ČR), Světového poháru veteránů a Světové série pro  mladé pušky. Na závody naváže také přípravný kemp pro MS MTBO v Jeseníku v České republice. Bulletin č. 1 vyjde co nevidět.

4-days MTBO races ORIENT EXPRESS are preparing for you for 2020 in the vicinity of Svratouch in Vysočina! Book your holiday term from 2 to 5 July 2020. The individual stages will be included in the Czech MTBO Cup (Czech Championship), the World Masters Series and the Young Guns World Series. The event will also be followed by preparatory camp for the MTBO World Championship in Jeseník in the Czech Republic. Bulletin No. 1 will be published soon.


Wednesday, 20 June 2018

Ztráty a nálezy | lost-and-found

Obsahuje také nálezy z předešlých MTBO závodů. Majitelé kontaktujte Dáju Kroce (+420739445206), který nálezy veze na závody do Liberce.


Tuesday, 19 June 2018

Oficiální fotoreport | Official photo report

Fotoreport
Fotoreport
Oficiální fotoreport od naší fotografky a kartografky Zuzky Karlíkové. Nečekejte haldy fotek z lesa, ale připomeňte si atmosféru uplynulého MTBO víkendu v Suchém u Boskovic.

Official photo report from our photographer and cartographer Zuzka Karlíková. Do not wait for the pictures of the forest, but remember the atmosphere of the last MTBO weekend in Suchý u Boskovic.

FOTOREPORT | PHOTO REPORT

Monday, 18 June 2018

Mistrovské postupy | RouteGadget

Kreslete a nahrávejte své GPS záznamy z bojů o mistrovské tituly v Suchém.

Draw and upload your GPS recordings from the championship titles fighting in Suchý.

První fotky | First photos

Odkazy na fotogalerie budeme shromažďovat v části MEDIA. Díky za vaše soukromé fotky, na které případně pošlete odkaz.

Links to the photo gallery will be collected in the MEDIA section. Thanks for your private photos that you can send a link to.