Wednesday 18 May 2022

Přihlášky otevřeny | Registration open

Vydali jsme Bulletin 1 (česky) a spustili jsme přihlášky v ORISu. Bulletin 1 obsahuje základní informace o akci, všechno další najdete v Bulletinu 2, který bude i oficiálním rozpisem schváleným sportovní komisí MTBO.


We published Bulletin 1 (english) and launched registration in ORIS. Bulletin 1 contains basic information about the event, everything else can be found in Bulletin 2, which will also be the official schedule approved by the MTBO sports commission.

Monday 2 May 2022

Nové centrum závodu | New Event Center

Ski arel Hlubočky
bobová dráha
Zveřejňujeme formáty jednotlivých etap 5 Days MTBO ORIENT EXPRESS 2022. Museli jsme také mírně posunout centrum závodu. Bude ve Ski areálu Hlubočky v Mariánském údolí. Můžete si vyzkoušet letní bobovou dráhu a stanový kemp bude přímo v centru závodu. Bulletin 1 vydáme co nejdříve 😉

Těšíme se na vás a makáme na skvělých tratích!

Mapy >>>We publish the formats of individual stages of 5 Days MTBO ORIENT EXPRESS 2022. We also had to move the center of the race slightly. It will be in the Hlubočky Ski Area in Mariánské údolí. You can try the summer bobsleigh track and the tent camp will be right in the center of the race. We will release Bulletin 1 as soon as possible 😉

We are looking forward to you and we are working on great tracks!

Maps >>>