Wednesday 29 June 2022

Mapy | Maps

Důležité mapy ke stažení ve formátu pdf najdete také v části Bulletins. Mapy budou také součástí Bulletinu 3 - pokynů a dostanete je na prezentaci. K mapě startů se chovejte hezky, měla by vám vydržet celých 5 dnů.


You can also find important maps for download in pdf format in the Bulletins section. Maps will also be part of Bulletin 3 - instructions and you will get them for presentation. Be nice to the start map, it should last you 5 days.

No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS