Thursday, 2 April 2020

ORIENT EXPRESS 2020 v červenci zrušen! | OE2020 in july cancelled!

ORIENT EXPRESS 2020 v Česke republice se tento rok v původním rozsahu a termínu kvůli pandemii koronaviru neuskuteční. Hledáme náhradní řešení v podobě 2-3 závodů Českého poháru MTBO v termínu 12. - 13. 9. 2020.
Naši dosavadní práci nezahodíme a plánujeme se do Svratouchu se 4-denními mezinárodními MTBO závody vrátit v roce 2022.


ORIENT EXPRESS 2020 in the Czech Republic will not take place this year due to the coronavirus pandemic. We are looking for a substitute solution in the form of 2-3 races of the Czech MTBO Cup in the period of 12. - 13. 9. 2020.
We will not throw away our work so far and plan to return to Svratouch with 4-day international MTBO races in 2022.

Tuesday, 18 February 2020

Přihlaste se! | Register now!Právě jsme zveřejnili Bulletin 2 (program a služby). Tímto krokem spouštíme přihlášky v ORISu na závod 4 DAYS MTBO ORIENT EXPRESS a také na následný MTBO Tréninkový kemp. Věnujte pozornost přihlášce FIRST MINUTE za zvýhodněné startovné do 31. 3. 2020. Současně je možné rezervovat ubytování dle vlastního výběru. Nabízíme nejrůznější druhy a každý si určitě vybere. Podrobný popis možností ubytování a stravování (objednávka stravy později) najdete v Bulletinu 2 a hlavně na webu v části SLUŽBY. Celkovou mapu ubytovacích možností najdete v sekci BULLETINS. Některé druhy ubytování mají svoji kapacitu, tak neváhejte!

We have just published the Bulletin 2 (program and services). With this step, we are launching applications in ORIS for 4 DAYS MTBO ORIENT EXPRESS race and also for the following MTBO Training camp. Pay attention to the FIRST MINUTE application form for discounted entry fees available until March 31, 2020. At the same time, it is possible to book the accommodation of your choice. We offer a variety of options and everyone will definitely choose. A detailed description of accommodation and meals (food order later) can be found in Bulletin 2 and especially on the web in the section SERVICES. You can find the full map of accommodation options in the BULLETINS section. Some types of accommodation have limited capacity, so do not hesitate!