KONTAKT / CONTACT

pořadatel / organizer:

GIGANT Orienteering, o. s.

Občanské sdružení pro orientační sporty
Člen ČSOS (Český svaz orientačních sportů): zkratka - VIV, číslo - 1021
účet: 2400207368/2010 vedený u FIO
IČO: 22717536
email: info@bike-orientexpress.cz
www.bike-orientexpress.cz

ředitel / director

Aleš Linhart

email: ales@linharti.cz
+420 732 126 445
skype: ales.linhart

hlavní rozhodčí / main referee:

Luděk Valík

email: ludek.valik@atelier38.cz

IOF Advisor

Milan Meier

email: milan.meier@email.cz

No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS