Thursday 23 June 2022

Doplňkové služby do 28.6. | Additional services until 28.6.

Restaurant
Přestože jsou přihlášky již uzavřeny, prodloužili jsme možnost objednávky doplňkových služeb v ORISu až do 28.6. Jedná se o ubytování v kempu nebo tělocvičně a objednávku jídel za zvýhodněných podmínek. Ceny jídel na místě budou mírně vyšší a jako bonus mají objednávky předem 0,3 l nealko nápoj zdarma. Nabídka jídel by měla být k dispozici po celou dobu v plném rozsahu, restaurace je bude dle potřeby doplňovat. Stravenky obdržíte při prezentaci. Objednaná jídla se budou podávat v restauraci Skiareálu v centru.

Jídelníček najdete zde >>>


Although applications have already been closed, we have extended the possibility of ordering additional services in ORIS until 28.6. This is accommodation in a camp or gym and order meals on favorable terms. The prices of meals on site will be slightly higher and as a bonus, pre-orders have 0.3 l of non-alcoholic drink. The menu should be available at all times, the restaurant will supplement them as needed. You will receive meal vouchers at the presentation. Ordered meals will be served in the Ski Resort restaurant in the center.

You can find the menu here >>> 


 


No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS