Tuesday 26 July 2016

You won't overlook the organizers | Organizátory nepřehlédnete

The host T-shirts for the Orient Express are coming and they are great. You'll find us easily in the crowd of bikers, don't hesitate to contact us with a request or inquiry. We're looking forward to you! The T-shirts were made in Topshirt.cz and they are preparing something for racers too.

Pořadatelská trička na ORIENT EXPRESS jsou na světě a jsou skvělá. V davu bikerů nás určitě najdete, neváhejte se na nás obrátit s prosbou či dotazem. Těšíme se na vás! Trička vyrobili v Topshirt.cz a chystají něco i pro závodníky.

GIG = GIGANT Orienteering