Monday 27 June 2022

Starší mapy prostoru | Older maps

Část prostoru letošního ORIENT EXPRESS MTBO jsme zmapovali už v roce 2011 pro Mistrovství ČR ve sprintu a štafetách, které jsme pořádali přímo u pevnosti Radíkov na Svatém Kopečku. Pamětníci si tento ročník mohou připomenout ve fotoreportu. Legendární je zejména společné taneční vystoupení orientáních tanečnic se Šňupcem.

Kromě toho se můžete mrknout na další pěšácké mapy, které jsme pro potřeby 5 DAYS ORIENT EXPRESS MTBO přemapovali. Hlavním mapařem, který celý prostor prochodil křížem krážem a přijede se na vás i podívat, je zkušený kartograf Bob Háj, člen mapové rady ČSOS. Klasifikaci sjízdnosti pro MTBO si pak vzali do parády členové klubu GIGANT Orienteering.


We mapped part of the area of this year's ORIENT EXPRESS MTBO already in 2011 for the Czech Sprint and Relay Championships, which we organized right next to the Radíkov Fort on Svatý Kopeček. Witnesses can remember this year in a photo report. The joint dance performance of oriental dancers with Šňupec is especially legendary.

In addition, you can take a look at other orienteering maps, which we remapped for the needs of 5 DAYS ORIENT EXPRESS MTBO. The main mapper, who went through the whole area and will come to see you, is an experienced cartographer Bob Háj, a member of the ČSOS map board. Members of the GIGANT Orienteering club then took over the classification for MTBO. 

 


 


 


No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS