Monday 13 June 2022

Přihlášky do 14. 6. | Entries by June 14

Centrum - bobová dráha
Zítra je poslední den pro přihlášky v ORISU na 5 DAYS MTBO ORIENT EXPRESS za základní startovné. Upozorňujeme na to závodníky, kteří jsou běžně zvyklí, že termín bývá běžně týden před závody Českého poháru. Potřebujeme tisknout personalizovaná startovní čísla a jejich výroba si vyžaduje delší přípravu. Pokud nestihnete přihlášku do zítra, můžete využít 2. termín do úterý 21. 6.

Během 5 dní vás čeká 5 zajímavých etap (viz. Bulletin 2), z toho 3 kola Českého poháru, v neděli Mistrovství ČR v závodě s hromadným startem a taky 2 kola veteránské a juniorské světové série. Celkové pořadí a startovní čas se bude vypočítávat ze 3 nejlepších etap každého závodníka přes body (viz. rozpis). Staviteli tratí jsou osvědčení veteráni z řad GIGANT Orienteering - Tomáš "Žito" Zrník, Jan "Kekety" Skoupý a Alexandr "Boban" Toloch.


Tomorrow is the last day for applications in ORIS for 5 DAYS MTBO ORIENT EXPRESS for the basic entry fee. We need to print personalized start numbers and their production requires longer preparation. If you do not have time to apply by tomorrow, you can use the 2nd deadline until Tuesday, June 21.

During 5 days you will find 5 interesting stages (see Bulletin 2), of which 3 rounds of the Czech Cup, on Sunday the Czech Championship in a mass start race and also 2 rounds of WMS and Yung Guns world series. The overall ranking and start time will be calculated from the top 3 stages of each competitor through points (see bulletin 2). The track builders are certified veterans from the ranks of GIGANT Orienteering - Tomáš "Žito" Zrník, Jan "Kekety" Skoupý and Alexandr "Boban" Toloch.

Fotky z prostoru závodu a centra | Photos from the race area and the center


 
No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS