Monday 18 June 2018

První fotky | First photos

Odkazy na fotogalerie budeme shromažďovat v části MEDIA. Díky za vaše soukromé fotky, na které případně pošlete odkaz.

Links to the photo gallery will be collected in the MEDIA section. Thanks for your private photos that you can send a link to.

No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS