Tuesday 5 June 2018

Fotografie z mapování | Photogallery from mapping

Několik fotografií posbíraných na podzimním a jarním mapování v prostoru, který bude za pár dní hostit MTBO závodníky MČR v MTBO. Aneb co vás čeká a nemine...
Nezapomeňte, přihlášky končí tuto neděli!!!

Fotogalerii najdete na facebooku >>> 
You can find the photo gallery on facebook >>>

No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS