Wednesday, 13 June 2018

Bulletin 3 - pokyny zveřejněny

Zveřejnili jsme pokyny, ve kterých najdete vše důležité k nadcházejícímu mistrovskému MTBO víkendu v Suchém u Boskovic. Čtěte, budete ve výhodě oproti těm, kteří nečtou...



No comments:

Post a comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS