Wednesday 1 June 2016

Bulletin 2 - rozpis

Zveřejňujeme podrobné informace (rozpis) o akci Holba & Litovel ORIENT EXPRESS MTBO. Současně s tím spouštíme přihlášky a objednávky ubytování přes informační systém ORIS. Neváhejte, v centru je k dispozici cca 150 postelí a kemp na stanování. Další možnosti ve městě Šternberku zveřejníme po vyčerpání kapacity postelí. Pořadatelé z GIGANT Orienteering se na vás těší!

BULLETIN 2 - ROZPIS ZÁVODU

9. závod ČP MTBO 2016 – KRÁTKÁ TRAŤ, WMS, MP
10. závod ČP MTBO 2016 – SPRINT, MČR a Veteraniáda, WRE, 5. kolo SP, MP
MČR a Veteraniáda štafet MTBO 2016, World Masters Relay
11. závod ČP MTBO 2016 – LONG, WRE, WMS, 6. kolo SP, MP

Použité zkratky:

 • ČP……… Český pohár
 • WRE…… World Ranking Event
 • WMS…... World Masters Series
 • SP……… Slovenský pohár
 • MČR…… Mistrovství ČR
 • MP........... Maďarský pohár

Pořadatel:

Český svaz orientačních sportů

Technické provedení:

GIGANT Orienteering, z. s.

Datum:

 • 26.8.2016 Middle (centrum 1), 9. závod Českého poháru MTBO, WMS
 • 27.8.2016 Sprint (centrum 2), 10. závod ČP, Mistrovství ČR a Veteraniáda, WRE, 5. závod SP
 • 27.8.2016 Štafety (centrum 2), MČR štafet, World Masters Relay
 • 28.8.2016 Long (centrum 1), 11. závod ČP, WMS, WRE, 6. závod SP

Centrum:

Prezentace:

 • pátek 26.8.2016 11:00 - 13:00, centrum 1
 • sobota 27.8.2016 7:00 -  8:00,  centrum 1, soupisky štafet přes ORIS nebo v centru 2 do 13:00
 • neděle 28.8.2016 8:00 -  9:00,  centrum 1

Vzdálenosti:

Všechny vzdálenosti budou upřesněny v pokynech.
parkoviště – centrum: 0 - 500 m
ubytování – centrum 1: 0 m
 • pátek
  centrum 1 – start: do 4000 m
  centrum 1 – cíl: 0 m
 • sobota
  centrum 1 – centrum 2: 8 km
  centrum 2 - start+cíl sprint: 2000 m
  štafety v centru 2
 • neděle
  centrum 1 – start: do 3000 m
  centrum 1 – cíl: 0 m

Start 00:

 • pátek: 14:00, intervalový start
 • sobota sprint: 10:00 intervalový start, štafety: 15:00 ve vlnách
 • neděle: 10:00, intervalový start

Terén:

Zvlněný až kopcovitý terén v nadmořské výšce 300 – 600 m n. m. s hustou sítí komunikací různé sjízdnosti.

Mapy:

ISMTBOM 2010, měřítko pro sprint 1:5 000, middle a štafety 1:10 000, long 1:15 000
autor a klasifikace: tým GIGANT orienteering, stav: 8/2016

Systém ražení:

Elektronický – SportIdent

Kategorie:


MIDDLE & LONG
 • W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75
 • M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80
 • MW10, OPEN Short, OPEN Long
SPRINT
 • W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50
 • M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60
 • OPEN Short
ŠTAFETY
 • M, W, M120, W120, MW120, M160, MW160, OPEN

Kategorie M120 + MW120 + M160 + MW160 mají shodnou trať a Veteraniáda ČR bude vyhlášena po sloučení těchto kategorií do jedné kategorie M120.
Právo startu, předpokládaný čas vítěze a délky tratí dle Prováděcích pokynů MTBO platných pro rok 2016.

MW10:

U všech individuálních závodů je vypsána kategorie MW10. Přesná podoba tratí pro tuto kategorii bude upřesněna v pokynech, pravděpodobně půjde o jednoduchou fáborkovanou trať, kterou lze absolvovat na kole či pěšky. Bude umožněn doprovod rodičů, kteří již absolvovali svoji trať.

Kategorie OPEN (veřejnost, bez licence):

Pro start v kategoriích OPEN nepotřebujete žádnou registraci či licenci. Na závod se přihlašujete buď přes přihláškový systém (jste-li členem klubu s registrací pro MTBO) nebo e-mailem na adresu prihlasky@bike-orientexpress.cz s uvedením jména, příjmení, roku narození, kategorie a čísla čipu. Pokud budete chtít zapůjčit čip, uvedete také požadavek v přihlášce.
Závodníci kategorie OPEN Long přihlášení v řádném termínu mají nárok na zlevněný vklad 200 CZK/závod, v případě pozdější přihlášky či přihlášky na místě je vklad 300 CZK/závod. Závodníci kategorie OPEN Short startují za jednotný vklad 100 CZK/závod.
Závodníci v kategoriích OPEN startují v libovolném startovním čase během startu daného závodu.

Informace:

Na webu www.bike-orientexpress.cz nebo u ředitele závodu:
Aleš Linhart, tel: +420 732 126 445, email: info@bike-orientexpress.cz
Startovní listina a pokyny budou uveřejněny v týdnu před závodem na webu.

Přihlášky:

Do pátku 19.08.2016 do 23:59:59 výhradně prostřednictvím přihlašovacího systému ORIS. Závodníci, kteří chtějí být zařazeni do WRE, musejí mít ve svém profilu uvedeno IOF ID (v části závodní údaje). Změny po termínu emailem na prihlasky@bike-orientexpress.cz.

Vklady:

KategorieMiddleSprintLong
MW10, WM1460 CZK*60 CZK60 CZK
WM17, WM20110 CZK 110 CZK110 CZK
WM21, WM40-80 150 CZK 150 CZK170 CZK
OPEN Short 100 CZK100 CZK100 CZK
OPEN Long 200 CZK-200 CZK
SI chip Rental 50 CZK 50 CZK 50 CZK
Relay 420 CZK
*100 CZK ~ 4 EUR

Právo startu se řídí Prováděcími pokyny k soutěžím MTBO v ČSOS 2016. Výše uvedené vklady platí pro závodníky přihlášené v řádném termínu. Pozdní přihlášky za dvojnásobné vklady dle kapacitních možností pořadatele. Závodníci neregistrovaní v ČSOS, SZOS nebo Maďarském MTBO poháru mají k základnímu vkladu přirážku 100%.
Úhrada vkladů a ubytování bankovním převodem na níže uvedený účet GIGANT Orienteering, z.s. do 24.08.2016 (=datum připsání na účet). Pošlete peníze dostatečně včas, nebo s sebou k prezentaci vezměte potvrzení o provedené platbě. Bankovní účet: 2400207368/2010 vedený u FIO Bank a.s., VS = 777xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle adresáře ČSOS. Zahraniční závodníci uhradí vše při prezentaci.

Parkování:

Pro ubytované v chatkách a stanech poblíž ubytování. Pro neubytované také v centru 1 nebo poblíž ATC dle možností. Poplatek 100 CZK/os. auto nebo 200 CZK/karavan za celý pobyt – bude vybírán při příjezdu. Dbejte pokynů pořadatelů.

Stravování:

Možnost nákupu teplých jídel v centru a blízkých restauracích. V centru bude fungovat občerstvení od pátku do nedělního odjezdu, teplá jídla včetně možnosti snídaní (káva, čaj, kakao, koláčky..)

Ubytování:

Popis Lůžek kapacita cena/osoba/noc
Type A Chata s kompletním sociálním zařízením a kuchyňkou
(dřez, el. dvojvařič, lednička, nádobí, jídelní soupravy)
2-3 16 350 CZK
Type B Chata s kompletním sociálním zařízením
(WC, sprcha, 2 umyvadla)
7-9 48 300 CZK
Type C Chata s částečným sociálním zařízením
(WC, umyvadlo)
6 24 250 CZK
Type D Chata bez sociálního zařízení 2-4 61 200 CZK
Type E Osoba ve vlastním stanu, karavanu či automobilu
120 CZK

Elektrická přípojka pro karavan (cena za pobyt)
150 CZK


Ubytování objednávejte přes ORIS - doplňkové služby. Přednostně bude možnost rezervovat pouze celé chatky na dvě noci (pá-ne). Zbudou-li volné chatky, bude 15.8.2016 v 9:00 uvolněn doprodej jednotlivých lůžek případně později i na jednotlivé noci. Úhrada ubytování společně s vklady na výše uvedený bankovní účet pořadatele.

Dětská školka:

Bude k dispozici v centru v době závodu. Zájem o využití uveďte v ORISu v doplňkových službách.

Protesty:

V písemné formě hlavnímu rozhodčímu spolu s vkladem 200,- CZK.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů MTBO pro rok 2016.

Omezení:

Ode dne vydání tohoto rozpisu platí omezení vstupu do prostoru závodu v souladu s ustanovením bodu 11 odst. 3 a 5 platných pravidel MTBO. Prostor závodu se nachází mezi obcemi Bělkovice, Domašov u Šternberka, Šternberk, Horní Žleb a Dalov. Viz. Mapy.

Upozornění:

Platí přísný zákaz jízdy volným terénem (kromě závodu ve sprintu). Nedodržení bude důvodem k diskvalifikaci. Bližší informace budou upřesněny v pokynech k závodům. Technický stav kol bude pořadatelem kontrolován před startem u kategorií MW14 a 17. Minimální šíře plášťů je 1,5“. Každý závodník musí být vybaven řádně připevněnou cyklistickou přilbou, bez ní nebude připuštěn ke startu.

Funkcionáři závodu:

Ředitel: Aleš Linhart (Alda)
Hlavní rozhodčí: Luděk Valík (Luďa)
IOF Advisor pro WRE: Milan Meier (Pinďa)

Stavitelé tratí:


Middle: Tomáš Zrník (Žito)
Sprint, štafety: Jan Skoupý (Kekety)
Long: Dalibor Kroc (Dája), Tomáš Zrník (Žito)

Schvalovací doložka:

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO dne 6.5.2016.

Závod se koná s laskavým souhlasem Lesů České republiky, s.p., města Šternberk, obce Domašov u Šternberka a firmy Excalibur Army.

Team GIGANT Orienteering se na Vás těší!

Aleš Linhart, ředitel závodu

No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS