Monday 13 June 2016

Accommodation and services | Ubytování a služby

Since accommodation on beds in camp is almost sold out (just a few beds remaining), we have added a layer of hotels in Sternberg to the map ORIENT EXPRESS 2016. Stay in tents in the event center is without limit.

Jelikož ubytování na postelích v kempu je téměř rozebrané (pár postelí ještě zbývá), přidali jsme do mapy ORIENT EXPRESS 2016 vrstvu s hotely ve Šternberku. Neomezeně se můžete ubytovat ve stanech v centru závodu.

Map of accommodation and other services | Mapa ubytování a dalších služeb


No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS