Monday, 20 June 2016

SPORTICUS.CZ hlavním partnerem MČR MTBO ve sprintu a štafetách

www.sporticus.cz
Hlavním partnerem letošního MČR MTBO ve sprintu a štafetách, které pořádáme 27. srpna ve Šternberku, je SPORTICUS.CZ. Stánku s tímto názvem pod taktovkou Mirka Kaliny jste si na závodech MTBO už jistě všimli. Nabízí sportovní výživu, SI čipy, buzoly, tejpky a sportovní ponožky.  SPORTICUS.CZ je letos partnerem celého Českého poháru MTBO, tzn., že dodává pěkné ceny pro vítěze.

Monday, 13 June 2016

Accommodation and services | Ubytování a služby

Since accommodation on beds in camp is almost sold out (just a few beds remaining), we have added a layer of hotels in Sternberg to the map ORIENT EXPRESS 2016. Stay in tents in the event center is without limit.
Jelikož ubytování na postelích v kempu je téměř rozebrané (pár postelí ještě zbývá), přidali jsme do mapy ORIENT EXPRESS 2016 vrstvu s hotely ve Šternberku. Neomezeně se můžete ubytovat ve stanech v centru závodu.

Wednesday, 1 June 2016

Hungarian Cup | Maďarský pohár

ORIENT EXPRESS része lett a Magyar MTBO Kupának. Várjuk a kemény fiúkat és lányokat a pusztáról!
ORIENT EXPRESS became part of the Hungarian MTBO Cup. Tough guys and girls from the puszta are welcome!
ORIENT EXPRESS se stal součástí Maďarského MTBO poháru. Ostří hoši a holky z puszty jsou vítáni!


Bulletin 2 - rozpis

Zveřejňujeme podrobné informace (rozpis) o akci Holba & Litovel ORIENT EXPRESS MTBO. Současně s tím spouštíme přihlášky a objednávky ubytování přes informační systém ORIS. Neváhejte, v centru je k dispozici cca 150 postelí a kemp na stanování. Další možnosti ve městě Šternberku zveřejníme po vyčerpání kapacity postelí. Pořadatelé z GIGANT Orienteering se na vás těší!

Bulletin 2 - english

We publish detailed information about the event Holba & Litovel ORIENT EXPRESS MTBO in Bulletin 2. At the same time we are launching registration via ORIS (Czech orienteering information system) and  accommodation. Do not hesitate, in event centre we have 150 beds and a campsite for camping. Other options in town Šternberk post after full capacity.

Thursday, 14 April 2016

Bulletin I | Pozvánka

Invitation to Holba & Litovel ORIENT EXPRESS MTBO races published.
Pozvánka na Holba & Litovel ORIENT EXPRESS MTBO závody zveřejněna.

Tuesday, 29 September 2015

Ať žije MTBO v roce 2016

MTBO ORIENT EXPRESS 2016 se bude konat 26. - 28. 8. 2016 ve Šternberku. Jednáme s majiteli lesa, začínáme jednat s partnery akce a těšíme se, že vás přivítáme v hojném počtu. Rezervujte si proto tento prodloužený prázdninový víkend. Kromě skvělých zážitků můžete ulovit také cenné body do World Masters Series 2016 nebo WRE 2016.