CONTACT

pořadatel | organizer:

GIGANT Orienteering, z. s.

Spolek pro orientační sporty
Člen ČSOS (Český svaz orientačních sportů): zkratka - GIG, číslo - 1021
účet: 2400207368/2010 vedený u FIO
IČO: 22717536
email: info@bike-orientexpress.cz
www.bike-orientexpress.cz
 

přihlášky | registration

Martin Kunz

email: registration@bike-orientexpress.cz
phone: +420 606 436 737
 

ředitel | director

Aleš Linhart

email: ales@linharti.cz
phone: +420 732 126 445

hlavní rozhodčí | main referee:

Luděk Valík

email: ludek.valik@atelier38.cz

No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS