Friday 3 May 2024

Kategorie MW10 | Category MW10

Před vypršením prvního termínu přihlášek, který je už tuto neděli 5.5.2024, ještě přidáváme info ke kategorii MW10. 

Kategorie MW10 bude! A bude na mapě ze sprintu (1:5 000), délka tratě cca 2 km. Jeden závod proběhne v sobotu mezi sprintem a middlem (cca 13:00-14:00 hod) a druhý v neděli ke konci průběhu mass startu. Přesnější časy budou v pokynech. Doprovod rodičů povolen, přihlášky kromě ORISu (sprint, mass start) také na místě.


Before the first deadline for entries, which is this Sunday 5.5.2024, we are adding info about the MW10 category.

There will be a MW10 category! And it will be on the map from the sprint (1:5000), course length approx. 2 km. One race will take place on Saturday between the sprint and middles (approx 13:00-14:00) and the other on Sunday towards the end of the mass start course. More precise times will be in the instructions. Parent accompaniment allowed, registration forms in addition to ORIS (sprint, mass start) also on site.No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS