Thursday 2 April 2020

ORIENT EXPRESS 2020 v červenci zrušen! | OE2020 in july cancelled!

ORIENT EXPRESS 2020 v Česke republice se tento rok v původním rozsahu a termínu kvůli pandemii koronaviru neuskuteční. Hledáme náhradní řešení v podobě 2-3 závodů Českého poháru MTBO v termínu 19. - 20. 9. 2020.
Naši dosavadní práci nezahodíme a plánujeme se do Svratouchu se 4-denními mezinárodními MTBO závody vrátit v roce 2022.


ORIENT EXPRESS 2020 in the Czech Republic will not take place this year due to the coronavirus pandemic. We are looking for a substitute solution in the form of 2-3 races of the Czech MTBO Cup in the period of 19. - 20. 9. 2020.
We will not throw away our work so far and plan to return to Svratouch with 4-day international MTBO races in 2022.


 

No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS