Tuesday 11 August 2020

ORIENT EXPRESS MTBO 2020 bude! | ORIENT EXPRESS MTBO 2020 will be!

ORIENT EXPRESS MTBO v letošním roce bude, ale museli jsme kvůli koronavirové krizi posunout termin, najít nové shromaždiště, upravit formát, zkrátit délku atd.... Výsledkem celého letošního bláznění je pořádně nabitý závodní MTBO podzim a OE2020 si našel místo v termínu 19. - 20. září jako dvojzávod Českého poháru. Nic víc, ale taky nic míň.

Snažíme se pro vás připravit krásné závody, mapaři mapují, stavitelé staví, centrum a povolení máme. Využijeme částečně původně nachystané prostory a s velkými závody se vrátíme v roce 2022. Zde je schválený rozpis závodu, přihlášky a vše kolem spustíme 25. srpna ve 12:00 v ORISu. Aktualizovali jsme taky mapy v sekci BULLETINS.


ORIENT EXPRESS MTBO will be this year, but due to the coronavirus crisis we had to move the term, find a new event centre, adjust the format, shorten the length, etc.  The race found a place in the period September 19 - 20 as a double race of the Czech Cup. Nothing more, but nothing less.

We try to prepare beautiful races for you, mappers map, builders build, we have a center and a permit. We will use the partially prepared terrain and we will return with large races in 2022. Here is the approved schedule of the race (Bulletin 1), registration and we will start everything around on August 25 at 12:00 in ORIS. We also updated the maps in the BULLETINS section.

No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS