Thursday 5 September 2013

ORIENT EXPRESS Adventure 2013 - pokyny


Podrobné informace pro účastníky sobotního závodu ORIENT EXPRESS Adventure. Organizace startu, cíle, ubytování a další užitečné detaily.

stáhnout v pdf >>>

Datum:

7. září 2013

Shromaždiště:

Fotbalový areál Vilémov u Litovle, GPS: 49°38'14"N, 16°59'00"E

Prezentace:

V infocentru OEA 2013 v pátek 6. září v době 20:00 – 22:00 hod. a v sobotu 7. září v době 9:00 - 10:00 hod. Na prezentaci obdržíte:
 • 2 startovní průkazy
 • 2 mapy závodního prostoru 1:60 000
 • 2 startovní čísla

Start:

Start začíná v sobotu v 11:00 a je umístěn v prostoru centra OEA 2013. Závodníci startují v minutových intervalech podle času napsaného ve startovní listině (jedná se o čas ostrého startu). Závodníci se na start musí dostavit min. 3 minuty před svým ostrým startem. Nezapomeňte si vzít mapu, oba startovní průkazy, mobil a nesmazatelný fix či voskovou tužku na zapsání bodů a spojování kontrol. Minutu před ostrým startem obdrží dvojice 2 speciální MTBO mapy v měřítku 1:15 000. Po fáborkách se jede ze startu 150 m na mapový start. Na MTBO mapě absolvují závodníci úvodních 6 kontrol v libovolném pořadí. Všechny kontroly jsou povinné! Kontroly jsou označeny číslem kontroly a kódem. Do startovního průkazu č. 1 se razí dle čísla kontroly. V případě chybného ražení použijte opravná políčka v průkazu označená písmeny R1-R3. V cíli úvodní části na MTBO mapě vymění závodníci průkaz č. 1 za bodové ohodnocení kontrol na turistické mapě. Jakákoliv chybějící kontrola je důvodem k diskvalifikaci!

Cíl:

Cíl je v prostoru centra OEA 2013. Oba závodníci ve dvojici dojíždějí do cíle společně za sebou či vedle sebe s minimálním odstupem od poslední povinné kontroly č. 28. Cíl se uzavírá v 17:30 hod

Časový limit:

300 minut pro sobotní etapu.

Označení kontrol:

 • v mapě: červený kroužek
 • v terénu: kontrolní stanoviště jsou označena oranžovobílým lampionem používaným pro orientační závody. Kontroly jsou očíslovány (1-28). K potvrzení průchodu kontrolou orazíte kleštěmi do příslušného políčka v průkazu. V terénu se budou pohybovat traťoví rozhodčí s právem diskvalifikovat závodníky, kteří nepojedou v souladu s pravidly. V případě zcizení kontroly se vyfoťte na kontrole a prokažte svou přítomnost na ní v cíli 

Bodové ohodnocení kontrol:

kontroly jsou ohodnoceny body v rozmezí 0 - 80. Hodnoty jednotlivých kontrol obdrží závodníci v cíli MTBO části a na startu turistické mapy (nakreslen v mapě trojúhelníkem). Upozorňujeme závodníky, že kontroly s bodovým ohodnocením 0 většinou nejsou v terénu vůbec umístěny.

Závodní průkazy:

Každá dvojice má dva startovní průkazy, které nemusí být pevně připevněny ke kolu. Průkaz č. 1 použijte na úvodní MTBO část a průkaz č. 2 pro část na turistické mapě. Průkazy doporučujeme olepit průhlednou izolepou.

Mapa:

pro závod je použita turistická mapa 1:60 000 SHOCart (aktualizovaná pro závod) vytištěná na běžném papíru. Při postupu v terénu je potřeba brát v úvahu generalizaci mapy, mapa ve členitém terénu nikdy nemůže být dokonalá. Zejména lesním cestám a průsekům (přerušovaná linka v mapě) nelze stoprocentně věřit. V úvodní části je použita podrobnější mapa pro MTBO 1:15 000. Velikost mapy je A3 a MTBO je velikosti A4.

"Zlatá pravidla závodu":

 • dodržujte pravidla slušného pobytu v přírodě - zákaz ježdění na kole mimo cesty, nezanechávání odpadků v přírodě, ohleduplnost vůči ostatním turistům aj.
 • oba členové dvojice musí celý závod postupovat společně a nerozlučně, ve vzdálenosti "na doslech". Kontrolou je nutné projíždět společně těsně vedle sebe či za sebou.
 • jako poslední musí být absolvována kontrola č. 28 (tzv. sběrná kontrola), následuje dojezd koridorem do cíle
 • na trati budou rozhodčí, kteří mohou diskvalifikovat závodníky porušující pravidla (zejména ježdění mimo cesty, nedodržení kontaktu "na doslech")
 • pomoc lidí neúčastnících se závodu není povolena
 • dodržujte pravidla silničního provozu, pozor při jízdě po hlavních silnicích
 • účastníci závodí dobrovolně a na vlastní nebezpečí, pořadatelé nejsou zodpovědní za škody způsobené závodníky ani škody způsobené závodníkům

Telefon v případě nouze:

+420 732 126 445

Povinná výbava:

 • horské nebo trekingové kolo v dobrém technickém stavu (vlastní zodpovědnost závodníků)
 • přilba pro MTB - bez ní nebudou závodníci vpuštěni na start
 • startovní číslo umístěné na kole (na řidítkách)
 • 2 závodní průkazy na dvojici

Doporučená výbava:

základní nářadí na opravu kola, busola, mapník na kolo, vodovzdorné fixy pro zákres bodů na startu, vlastní občerstvení. Kromě větších měst nejsou v regionu restaurace s kuchyní.

Hodnocení výsledků:

pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu bodů získaných na všech kontrolách. Za pozdní příjezd po limitu jsou strhávány body (za každou započatou minutu přes limit): při zpoždění 1 - 5 min. 2 body za každou načatou minutu, 6 - 60 min. 10 bodů za 1 min. Dojezd více jak 60 min. po limitu znamená diskvalifikaci. V případě shodného počtu bodů u více dvojic rozhoduje čas. Reklamace a dotazy k výsledkům je možné podat u hlavního rozhodčího v cíli.

Vyhlášení vítězů:

v sobotu v 18:30 hod. proběhne vyhlášení vítězů - první tři dvojice ve všech kategoriích obdrží hodnotné věcné ceny a diplomy. V případě neúčasti na vyhlášení vítězů ceny propadají ve prospěch pořadatele.

Ubytování:

pořadatel zajišťuje ubytování v campu u shromaždiště - viz. rozpis (objednané a zaplacené nejpozději při prezentaci).

Parkování:

Ubytovaní ve stanech mohou parkovat u stanu, ostatní parkují na vyhrazeném parkovišti (viz. Mapa centra.) Parkovné na celou dobu závodu je 50,- Kč. Dbejte pokynů pořadatele.

Mytí lidí:

sprchy a WC v centru. Pitná voda na WC v centru.

Mytí kol:

na vyhrazeném místě poblíž campu. Vzhledem k omezené kapacitě vodního zdroje k dispozici kbelíčky a smetáčky.

Odpadky:

plastové pytle na shromaždišti. Odpadky z lesa (z různých tyčinek apod.) si každý přiveze sám a vyhodí je až v cíli do připravených pytlů.

Dětská školka:

pro děti bude během závodu k dispozici dětská školka s programem.

Občerstvení:

po celou dobu akce bude v centru party stan s pivem, bufet s teplými jídly a udírna.

Noční úschovna kol:

kola je možné uložit ve vyhrazeném prostoru na hřišti. Kola budou hlídána celou noc.

Doprovodný program:

 • OPEN závod v MTBO
  V neděli se účastníci sobotního Adventure závodu mohou přihlásit na klasický závod v MTBO do kategorie OPEN Short za symbolické startovné 20,- Kč. Pokud se chcete přihlásit, uveďte tuto skutečnost na prezentaci. Viz. samostatný rozpis závodu Českého poháru v MTBO.
 • HOLBA & Litovel HAPPY HOUR (17:30-18:30h)
  Ochutnejte severomoravské pivní lahůdky, aneb všechny pípy točí celou jednu hodinu za 10,- Kč. K ochutnání bude Hanušovická jedenáctka Šerák, Litovelská jedenáctka Moravan a pro milovníky nižších alkoprocent rádler Holba Brusinka s mátou.
 • VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ (18:30h)
  Zatleskejme nejrychlejším dobrodruhům a novopečeným mistrům České republiky v MTBO na zkrácené trati. Na všechny vyhlášené čekají hodnotné věcné ceny věnované našimi partnery.
 • ORIENT EXPRESS Show (20:00h, 21:30h)
  Kulturní část otevřou svým vystoupením rozkošné tanečnice z orientálního studia AYSUN. Připravte se na podmanivé rytmy a rozvlněné boky spoře oděných břišních tanečnic a nechejte se vtáhnout do pravé atmosféry Orientu.
 • THE BAROCKERS (20:15h)
  Aby to bajkerkám nebylo líto, přijdou po krásných ženách také krásní muži. Koncert progresivní olomoucké kapely The Barockers. Spektakulární hudební těleso The Barockers vzniklo v perném létě roku 2007 jako kratochvíle prostoduchých chlapců z Hané, které již nebavilo balit holky na otřepané fráze v podnapilém stavu, a pod vlivem líbezných melodií punku 77 se rozhodli k této problematice přistoupit aktivně. Na jaře 2013 vydávají debutové album WHO WILL WATCH THE WATCHMEN.
 • ORIENT AFTERPARTY (22:00h)
  Po druhém vstupu děvčat z AYSUN zahraje k tanci a na přání DJ AldoMoro. Nestyďte se za svá přání, a pokud budou jen trochu realizovatelná, budou vám vyplněna. Takový večer splněných přání ...
 • LITOVEL PIVNÍ ŠTAFETA (cca 23:00h)
  Pořadatelský team GIGANT Orienteering postaví elitní pivní pětku, kterou se můžete pokusit porazit za startovné pouhých 50,- Kč/štafeta (v ceně soutěžní nápoje). Komu se to podaří, získává zpět své startovné a naši hlubokou poklonu. Přihlášky teamů během soboty u speakera. Genderové složení teamů je libovolné, ženy pijí malé pivo, tzn. klidně může nastoupit pět žíznivých bajkerek, které všechny pijí malé pivo. V případě pochybností kontroluje pohlaví ředitel závodu. Další podrobnosti během dne hlasatelskou službou.
 • Mapboard rent
  Půjčovna mapníků Autopilot. Zájemci kontaktujte dopředu Radka Macha Rezervované mapníky budou k půjčení či koupi na místě.

Zdravotní služba:

v cíli

Poděkování:

Děkujeme partnerům za podporu, společnosti Lesy ČR a ostatním majitelům lesů za vstřícný postoj, okolní přírodě za krásný terén a vám všem za účast na ORIENT EXPRESS Adventure.
Přejeme správný směr!
Pořadatelé ze sdružení pro orientační sporty GIGANT Orienteering
a členové TJ Sokol Vilémov

No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS