Monday 2 September 2013

KPČ aneb kam po závodě

Hrad Bouzov
KPČ aneb Kulturně poznávací činnost aneb nejen závoděním živ je člověk. Proto vám přinášíme přehled toho, co stojí za návštěvu v okolí Vilémova. Je toho dost a zřejmě se budete muset ještě někdy vrátit. V podstatě jsou všechny zmíněné zajímavosti dosažitelné na kole (viz. mapy). Nezapomeňte se ale včas vrátit na HOLBA & Litovel HAPPY HOUR, která proběhne v sobotu od 17:30 hod., tedy hodinu před vyhlášením vítězů OE Adventure.


Zatopený lom v Nové Vsi (mapa)

Čistá voda, levné parkování, mobilní toaleta a hlavně přírodní prostředí obklopující zatopený lom, poskytuje příchozím dokonalé zázemí při návštěvě přírodního koupaliště nedaleko Litovle.
info >>>

Mladečské jeskyně (mapa)

Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Jeskyně sloužila jako rituální pohřebiště kromaňonskkého člověka období středního paleolitu, z doby před více než 31 000 lety. Zároveň je nejsevernějším sídlištěm moderních lidí rodu Homo sapiens sapiens v Evropě, s řadou kosterních pozůstatků a nálezů unikátních kostěných hrotů oštěpů, tzv. „hrotů mladečského typu“ z období kultury aurignaciénu. Výpravnou expozici o Kromaňoncích můžete zhlédnout v Dómu mrtvých, která ztvárňuje rituální obřad s figurínami pravěkých lidí.
info >>>

Mladečské jeskyně

Hrad Bouzov (mapa)

Pokud se vydáte na hrad Bouzov, jistě zavzpomínáte na řadu pohádek a filmů, v nichž se tento romantický hrad objevil. Hrad je oblíbeným místem turistů, pro které jsou přichystány také kostýmované a večerní prohlídky. Působí dojmem dobře zachované středověké památky, jeho současná podoba však pochází z romantické přestavby z přelomu 19. a 20. století. Patří mezi nejnavštěvovanější památky v České republice.
info >>>

Hrad Bouzov

Zámek Náměšť na Hané (mapa)

Náměšť na Hané patří k těm místům, která se mohou pochlubit hned třemi panskými sídly - hradem a dvěma zámky. Zatímco však ze středověkého hradu zbyla jen nevýrazná zřícenina a Dolní zámek už bývalé šlechtické sídlo příliš nepřipomíná, náleží náměšťský Horní zámek k významným moravským památkám svého druhu. Barokní zámek obklopený francouzským, kruhovým parkem, z něhož vybíhají do čtyř světových stran lipové aleje. Zajímavé jsou rozsáhlé sbírky českého, vídeňského a čínského porcelánu. Nejcennější je však ojedinělá sbírka míšeňského porcelánu. Unikátní je také původní knihovna s téměř třemi tisíci svazky. Na zámku se nachází jedinečná expozice kočárů olomouckých biskupů a arcibiskupů. Expozice zahrnuje 3 zlaté slavnostní - kočáry z 18.století (největší váží přes 2 tuny) a 2 černé cestovní kočáry z 20. století.
info >>>

Horní zámek

Litovel (mapa)

V současné době je Litovel známá spíše v souvislosti se stejnojmenným pivem, což je škoda, protože město samo o sobě je výjimečné. Rozkládá se totiž na šesti ramenech řeky Moravy, což mu vysloužilo přezdívku "Hanácké Benátky“. Z více než 700letého vývoje města se zachovala v Litovli řada památek. Litovel se může pyšnit mimo jiné dvěma „nej“ – nejvyšší radniční věží na řece Moravě vysokou 72 metrů, jejíž ochoz je přístupný pro veřejnost, a nejstarším funkčním kamenným mostem na Moravě (který je zároveň 3. nejstarší v celé ČR po Karlově mostě v Praze a mostě v Písku).

K vidění je však v Litovli mnohem více památek a krásných míst. Jmenujme např. zbytky městských hradeb, kapli sv. Jiří - po zmíněných hradbách nejstarší zachovanou stavební památku ve městě, morový sloup na náměstí, kostely sv. Marka a sv. Filipa a Jakuba, nádhernou novorenesanční budovu gymnázia zrcadlící se v hladině rybníka ve Smetanových sadech, švédskou desku připomínající vyplenění města švédskými vojsky a další zajímavá místa.
info >>>

Kamenný Svatojánský most v Litovli

Javoříčské jeskyně (mapa)

Jeskyně s nejbohatčí výzdobou v ČR. Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný komplex chodeb, dómů a propastí. Byly vytvořeny v ostrůvku devonských vápenců a na jejich vývoji se podílel potok Špraněk. Podstatná část jeskyní byla objevena již v roce 1938. Ohromný systém Javoříčských jeskyní je vytvořen v několika výškových úrovních a do dnešní doby byly objeveny další rozsáhlé části. Zvláště v 50. a 60. letech, kdy výzkumníci odhalili tzv. jeskyni Míru. Jeskynní systém je dlouhý přes 4 kilometry, z toho 800 metrů je zpřístupněno veřejnosti. Podzemní prostory mají velmi rozmanitou krápníkovou výzdobu od nejjemnějších brček až po několik metrů dlouhé stalaktity, stalagmity a mohutné sintrové kupy. V hojné míře jsou tu také excentrické krápníky rostoucí proti zákonům gravitace.
info >>>

Javoříčské jeskyně

No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS