Thursday 5 September 2013

Dětská školka bude mezinárodní

V očekávání návalu v dětské školce jsme oslovili dalšího velmi příjemného partnera. Je jím soukromá mezinárodní škola a školka rodinného typu, která nabízí mezinárodní vzdělávací program v anglickém jazyce s důrazem na rozvoj mezinárodního povědomí.

Jako mezinárodní škola dodržuje specifické standardy, které regulují vzdělávací program školy a určují jeho obsah. Mise školky je pomáhat dětem učit se lépe a poskytovat jim bohatý a vyvážený vzdělávací program.


Škola je členem organizace COBIS (Council of British International Schools) a registrovanou Cambridge International School nabízející mezinárodně uznávaný program a výstupy. Je také členem IPC (International Primary Curriculum), moderního vzdělávacího programu.

No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS