Saturday 9 July 2022

Náhled do zákulisí IT na Orient Express 2022

Zdravím všechny zvídavé O-Bajkery!

Jelikož se mě několik lidí ptalo, jak je to vlastně s výpočtem bodů a startovního času pro E5 na právě skončeném OE2022, tak jsem se rozhodl napsat pár řádků, co a jak jsme vymysleli a nakonec i napáchali.

Ty, co v matematice plavou, mohu ubezpečit, že vše bylo vedeno snahou o co největší sportovní spravedlnost a dramatičnost a zda se nám to povedlo, to už posoudíte sami.

Jak už to tak u víceetapových závodů bývá, někdy může role náhody zcela pokazit pozitivní zážitek z celého klání. Proto jsem krátce zavzpomínal na pěšácké závody v Adršpachu před pár lety, kde se vítezství neurčovalo prostým součtem časů za jednotlivé etapy, ale bodovým systémem. Přiznám se, že tuto myšlenku jsem nosil v hlavě už docela dlouho. Proto jsem neváhal a rozhodl se ji rozvinout, posunout kousek dál a použít – možná v MTBO poprvé – i u našich závodů.

Jak to tedy celé fungovalo?

Základem je přepočet času na body, součet bodů a nakonec zpětný přepočet bodů na čas.

Přepočet času na body

Pro tento triviální úkol jsem zvolil metodu spravedlivého ohodnocení výkonu závodníka k základnímu času, která je odlišná od výpočtu bodů do Českého poháru (ČP).

Základní čas - T0 - je dán průměrným časem prvních 3 závodníků T1, T2, T3 v dané kategorii a etapě:
T0 = PRŮMĚR(T1:T3)

Bodový zisk B1i závodníka „i“ v 1. etapě za jeho čas Ti je dán vzorečkem: B1i = T0/Ti * 100

To má, dle mého názoru, několik pozitivních vlastností:

  1. Závodník, který dosáhne dvojnásobného času než T0 nedostane 0 bodů, jak je tomu v ČP, ale dostane 50 bodů. Podal přeci poloviční výkon.
  2. Každý závodník, který dojel v konečném čase, má nenulový bodový zisk.
  3. Závodník výrazně lepší než ostatní tolik nepokazí body ostatním, když tzv. „ulítne o parník“, ale získá body výrazně nad 100.
  4. Pořád je možné porazit vedoucího závodníka, i když vede „o parník“, protože lze nadprůměrným výkonem získat nadprůměrné body. Nemůže se stát, tak jako v ČP, že není důvod jet poslední závody, protože se nedá za vítězství získat více než 100 bodů a tím změnit pořadí.
  5. V celkovém součtu má krátký sprint stejnou váhu jako dlouhý long.

Součet bodů

Aby jedno píchlé kolo, přetržený řetěz či dokonce zácpa na dálnici před 1. etapou nezhatila ambice žádného závodníka na lepší umístění, do součtu se započítávají nejlepší 3 závody ze 4.

Matematicky vyjádřeno je to Bi = SUM(B1i:B4i) – MIN(B1i:B4i) 

Zpětný přepočet bodů na čas

Jak přepočítat body zpět na čas pro start 5. etapy – stíhačky – byl asi největší logický oříšek. Vyšel jsem z úvahy, že 100 bodů je čas „vítěze“. Proto ten, kdo po E4 ztrácí na vedoucího závodníka 100 bodů, by měl startovat v okamžiku, kdy vedoucí závodník protne cílovou pásku. Ale jaký bude čas vítěze v 5. etapě? To tušil jen stavitel tratí Kekety. Ten tedy určil směrný čas TS pro každou kategorii v E5 a podle tohoto času byla vypočtena časová ztráta každého závodníka TZ podle jeho bodové ztráty BZ.

  • Bodová ztráta závodníka: BZi = B1 – Bi
  • Matematicky vyjádřeno: TZi = TS * BZi/100

Kde najdu čas dosažený v páté etapě?

Stručně řečeno nikde. Ale pro numerofily, hezky česky cifršpióny, lze čas v 5. etapě dopočítat odečtením časové ztráty, která je uvedena u každého závodníka v dokumentu „E4 – průběžné výsledky“ ve sloupečku „ztráta [min]“. Tento dokument je v ORISu.

No a to je celá logika a matematika letošních závodů Orient Express 2022.

Drobná poznámka pod čarou

Největší problém nedělal samotný výpočet, ale převádění dat z jednoho SW do druhého SW. Proto nám občas vypadávali z tabulek zahraniční závodníci, kteří měli ve jméně exotickou diakritiku, se kterou se každý SW vyrovnával po svém. No a taky závodník, který si za křestní jméno napsal ještě mezeru, se pro nás stal „neviditelným“.

Druhým problémem je známý nešvar Excelu, který vždy ví nejlépe, co uživatel chce, a vůbec ho nezajímá uživatelův názor. Takže jsme museli (možná nemuseli, ale lépe to neumíme), převádět data přes textové formáty. No a proto se nám např. stalo, že po výpočtu a zaokrouhlení minut a sekund a převedení na text vyšel čas startu: 62:60 😊. Inteligent ví, že čas 24:00:00 je totéž co 00:00:00 hodin následujícího dne, takže 62:60 = 63:00 😃

A to by byla taková hezká tečka za tím naším závodem, opakuji: To by byla taková hezká tečka za tím naším závodem. 

Martin Kunz, GIG7100
Zpracovatel přihlášek a IT amatér v jedné osobě 

No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS