Thursday 29 August 2013

Orientační mapky pro závodníky

Pro snadnou orientaci jsme pro vás vyrobili plánek centra ORIENT EXPRESS a plánek širšího okolí, který obsahuje všechny důležité body a ubytování.

K cestě do základny Cakov na kole a za denního světla vřele doporučujeme sjezdík po žluté TZ, která prochází i samotným centrem závodu. Prochází také kolem sokolovny (ubytování, hospoda).

Okolí Vilémova

No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS