Monday 26 August 2013

Aktualizace rozpisu MTBO

Startovné mistrovských kategorií

Závodníkům mistrovských kategorií (MW17, MW20, MW21E) registrovaným u ČSOS hradí startovné ČSOS. V přihláškovém systému ORIS jsme tuto skutečnost opravili a vklady přepočítali. Pokud již někdo ze zmíněných kategorií startovné uhradil, samozřejmě vše na místě vyrovnáme.

Ubytování v klášteře

Další upřesnění se týká zájemců o ubytování v klášteře. "Klášter" není název penzionu ve Vilémově, ale jedná se opravdu o pravoslavný klášter, ve kterém nám vyšli vstříc a nabídli nám komfortní ubytování pro závodníky. Současně mají ubytovaní v klášteře možnost objednat si klášterní snídani (55,- Kč). Podrobnější info bude následovat. Ubytování v klášteře je spojeno s dodržováním určitých pravidel. Tím základním je, že nemůžeme ubytovat společně na pokoji muže a ženy, pokud nejsou manželé. Dále samozřejmě odpadá jakékoliv rušení nočního klidu. Očekává se slušné chování odpovídající místu a poklidné atmosféře areálu. Děkujeme za pochopení a věříme, že noc strávená na takovém magickém místě vám bude dostatečnou odměnou.

No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS