Thursday 6 September 2012

Pokyny pro závodníky

Pokyny pro účastníky bodovacího cyklistického závodu dvojic podle turistické mapy 

Litovel ORIENT EXPRESS Adventure 2012

Datum:

8. - 9. září 2012

Shromaždiště:

areál RS Ploština u Drnovic, GPS: 49°11'13"N, 17°58'02"E
 

Prostor závodu:

Jižní Valašsko - Vizovické vrchy

Prezentace:

V infocentru OEA2012 v pátek 7. 9. v době 18 - 22 hod. a v sobotu 8. 9. v době 8 - 8:30 hod. Na prezentaci obdržíte:
 • Sport Ident čip (nemáte-li vlastní - stačí jeden společný pro dvojici)
 • dvě mapy závodního prostoru pro dvojici na sobotu.
 • startovní čísla
 • pokyny
 • seznam všech kontrolních bodů s jejich slovními popisy 

Start:

Start začíná v sobotu i v neděli v 9:00 a je umístěn v prostoru centra OEA2012. Závodníci startují ve 3-minutových intervalech podle času napsaného ve startovní listině (jedná se o čas ostrého startu). Závodníci se na start musí dostavit 6 min. před svým ostrým startem. Nezapomeňte si vzít mapu, SI čip, mobil a nesmazatelný fix či voskovou tužku na zapsání bodů a spojování kontrol. Po fáborkách se jede ze startu cca 500 m na mapový start, kde jsou vydávány seznamy kontrolních stanovišť s jejich bodovými hodnotami. Pro nedělní etapu se startovní pořadí určuje podle výsledků sobotní etapy - nejlepší startují poslední.

Cíl:

cíl je v prostoru centra OEA2012. Oba závodníci ve dvojici dojíždějí do cíle společně za sebou či vedle sebe s minimálním odstupem od poslední povinné kontroly č. 100. V cíli razí poslední SI jednotku na cílové čáře. Cíl se uzavírá v 15:30 hod v sobotu a ve 14:00 hod v neděli.

Časový limit:

300 minut pro sobotní etapu, 200 minut pro nedělní etapu.

Označení kontrol:

 • v mapě: červený kroužek
 • v terénu: kontrolní stanoviště jsou označena oranžovobílým lampionem používaným pro orientační závody. Kontroly jsou očíslovány (100-150). K potvrzení průchodu kontrolou zasunete svůj čip do otvoru v krabičce SI jednotky. Pokud by kontrola nefungovala (chybí pípnutí a bliknutí), použijte rezervní kleštičky umístěné na stojanu a procvakněte si jimi svou mapu. V terénu se budou pohybovat traťoví rozhodčí s právem diskvalifikovat závodníky, kteří nepojedou v souladu s pravidly. V případě zcizení kontroly se vyfoťte na kontrole a prokažte svou přítomnost na ní v cíli 

Bodové ohodnocení kontrol:

kontroly jsou ohodnoceny body v rozmezí 0 - 80. Bodové hodnocení je odlišné pro oba dny. Hodnoty jednotlivých kontrol obdrží závodníci na mapovém startu (ten, který je nakreslen v mapě trojúhelníkem). Upozorňujeme závodníky, že kontroly s bodovým ohodnocením 0 většinou nejsou ten den v terénu vůbec umístěny.

Závodní průkaz - Sport Ident:

závodníci použijí vlastní SI čip nebo jim bude zapůjčený při prezentaci (vrací se v cíli po druhé etapě). Každá dvojice má jeden SI čip, který musí být pevně připevněn ke kolu. Dobré je připevnit čip k "jo-ju" a to pevně připevnit ke kolu. SI čip si vynulujete ve startovním koridoru, data z čipu si vyčtete v cíli hned po dojetí závodu. Zde po chvíli obdržíte lístek s celkovým počtem bodů a mezičasy postupů mezi jednotlivými kontrolami.

Mapa:

pro závod je použita turistická mapa 1:50.000 SHOCart (aktualizovaná pro závod) vytištěná na běžném papíru. Při postupu v terénu je potřeba brát v úvahu generalizaci mapy, mapa ve členitém terénu nikdy nemůže být dokonalá. Zejména lesním cestám a průsekům (přerušovaná linka v mapě) nelze stoprocentně věřit. V neděli je do základní turistické mapy vsazena podrobnější mapa pro MTBO 1:25 000. Její plocha bude vyznačena také v mape 1:50 000. Velikost mapy je v sobotu A3 a v neděli 2x A4. Nedělní mapy budou vydávány v sobotu odpoledne po závodě v infocentru v době 16:00-17:00 hod.

"Zlatá pravidla závodu":

 • dodržujte pravidla slušného pobytu v přírodě - zákaz ježdění na kole mimo cesty, nezanechávání odpadků v přírodě, ohleduplnost vůči ostatním turistům aj.
 • oba členové dvojice musí celý závod postupovat společně a nerozlučně, ve vzdálenosti "na doslech". Kontrolou je nutné projíždět společně těsně vedle sebe či za sebou.
 • na startu musíte být 6 min. před ostrým startem
 • jako poslední musí být po oba dny absolvována kontrola č. 100 (tzv. sběrná kontrola), následuje dojezd koridorem do cíle
 • na trati budou rozhodčí, kteří mohou diskvalifikovat závodníky porušující pravidla (zejména ježdění mimo cesty, nedodržení kontaktu "na doslech")
 • pomoc lidí neúčastnících se závodu není povolena
 • dodržujte pravidla silničního provozu, pozor při jízdě po hlavních silnicích
 • účastníci závodí dobrovolně a na vlastní nebezpečí, pořadatelé nejsou zodpovědní za škody způsobené závodníky ani škody způsobené závodníkům

Telefon v případě nouze:

+420 732 126 445

Povinná výbava:

 • horské nebo trekingové kolo v dobrém technickém stavu (vlastní zodpovědnost závodníků)
 • přilba pro MTB - bez ní nebudou závodníci vpuštěni na start
 • startovní číslo umístěné na kole (na řidítkách)
 • závodní průkaz - SI čip připevněný na kole (např. izolepou na rám, na "jo-ju")

Doporučená výbava:

základní nářadí na opravu kola, busola, mapník na kolo a "jo-jo", vodovzdorné fixy pro zákres bodů na startu, vlastní občerstvení. Kromě větších měst nejsou v regionu restaurace s kuchyní.

Hodnocení výsledků:

pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu bodů získaných v obou dnech. Za pozdní příjezd po limitu jsou strhávány body (za každou započatou minutu přes limit): při zpoždění 1 - 5 min. 2 body za každou načatou minutu, 6 - 60 min. 10 bodů za 1 min. Dojezd více jak 60 min. po limitu znamená diskvalifikaci. V případě shodného počtu bodů u více dvojic rozhoduje nižší součet časů. Reklamace a dotazy k výsledkům je možné podat u hlavního rozhodčího v cíli.

Vyhlášení výsledků:

v neděli cca ve 14:00 hod. proběhne vyhlášení celkových výsledků - první tři dvojice ve všech kategoriích obdrží hodnotné věcné ceny a diplomy. V případě neúčasti na vyhlášení vítězů ceny propadají ve prospěch pořadatele.

Ubytování:

pořadatel zajišťuje ubytování v RS Ploština - viz. rozpis (objednané a zaplacené nejpozději při prezentaci).

Parkování:

parkování v areálu RS Ploština. Ubytovaní v chatkách a stanech mohou parkovat poblíž chatek, ubytovaní v budově parkují za budovou. Dbejte pokynů pořadatele.

Mytí lidí:

sprchy a WC v budově rekreačního střediska. Pitná voda v budově.

Mytí kol:

na vyhrazeném místě v centru OEA2012 - poblíž cíle. Vzhledem k omezené kapacitě vodního zdroje k dispozici kbelíčky a smetáčky.

Odpadky:

plastové pytle na shromaždišti. Odpadky z lesa (z různých tyčinek apod.) si každý přiveze sám a vyhodí je až v cíli do připravených pytlů.

Dětská školka:

pro děti od 2 let věku bude během závodu k dispozici dětská školka

Občerstvení:

po celou dobu akce bude v centru party stan a bufet se základním občerstvením. Výčep Pivovaru Litovel nabízí oceněnou jedenáctku Moravan.V omezeném množství bude možno na prezentaci dokoupit stravenky na teplá jídla (viz. rozpis). Objednaná jídla se vydávají v jídelně hlavní budovy. Časy vydávání jídel:

pátek večeře: 18:00 - 19:00 hod
(závodníkům, kteří dorazí později, ohřejeme objednané večeře v našem bufetu)
sobota snídaně: 7:00 - 8:30
sobota oběd: 14:00 - 15:00
sobota večeře: 18:00 - 19:00
neděle snídaně: 7:00 - 8:30
neděle oběd: 12:30 - 14:00

Noční úschovna kol:

očištěná kola je možné uložit ve vyhrazeném prostoru v I. patře budovy.

Doprovodný program:

 • HAPPY HOUR s Moravanem - v sobotu od 17:00 do 18:00 hod. proběhne šťastná hodinka pivovaru Litovel, kdy budeme čepovat Moravan za 10,- Kč.
 • Beseda s HONZOU VLASÁKEM - v sobotu od 20:00 hod proběhne v party stanu Litovel beseda se známým cestovatelem a spisovatelem o jeho vandru po Sibiři
 • BIKE party - po skončení besedy hrajeme k tanci a poslechu veselé písničky. 
 • MAPBOARD rent -  půjčovna mapníků Autopilot a Miry. Rezervované mapníky budou k půjčení či koupi na prezentaci. V omezené míře budou k dispozici i mapníky předem neobjednané. Ptejte se na prezentaci.

Zdravotní služba:

v cíli

Poděkování:

Děkujeme partnerům za podporu, společnosti Lesy ČR a ostatním majitelům lesů za vstřícný postoj, okolní přírodě za krásný terén a vám všem za účast na Litovel ORIENT EXPRESS Adventure.

Přejeme správný směr!
Pořadatelé ze sdružení pro orientační sporty GIGANT Orienteering

No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS