Thursday 27 June 2013

Pozvánka na báječný sportovní MTBO víkend TransKras 2013

Populární a pohodový MTBO víkend dvojic startuje již za krátkou dobu a to 26.7.2013. Centrum závodu je tentokrát v jižní části regionu a to v Rakoveckém údolí na krásné samotě u lesa zvané U pytláka. Na místě je možnost ubytování v chatkách a stanech. Aktuálně máme 100 přihlášených, takže kapacita chatek se již skoro naplnila. Kdo tedy vyžaduje určité pohodlí po závodech ať s přihláškou neváhá.

A kam vás letos zavedeme?

Letošní ročník jsme posunuli do jižní části CHKO Moravský kras a Drahanské vrchoviny, kde vedle samotného CHKO dominují dva velké přírodní parky a to Přírodní park Říčky a Přírodní park Rakovecké údolí. Na území se také nachází celkem 23 přírodních rezervací.
 Jedná se o velký lesní komplex bezprostředně navazující na severní okraj města Brna. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 575 m a vyznačují se značnou pestrostí. Terén je velmi členitý s výraznými hlubokými údolími a žleby, zvláště protékajících řek. Poklad je většinou rychle sjízdný a je zde spousta voleb zda využít rychlou zpevněnou lesní komunikaci nebo užší pomalejší, ale za to výrazně kratší lesní cestu.

1. etapa

bude ve znamení dlouhé trati a to s 6 hodinovým limitem. Prostor je poměrně rozsáhlý a velice členitý, tudíž je vyloučeno, že by některé dvojice byli schopni objet všechny kontroly. Mapa je zasazena do oblasti na jihovýchod a východ od centra závodu. Stavba trati si pak klade za cíl co nejvíce využít hluboká údolí řek a potoků a znesnadnit tak ideální postup. Odhadovaný počet ujetých kilometrů vítězné dvojice je okolo 110 km.

2. etapa

je krátká s 4 hodinovým limitem a odehraje se v bližším okolí centra a to zejména na jihu a z menší části na západě. Trať je zasazena do hlubokých lesů, kde se budou hodit jak dobré mapové schopnosti tak skvělá pilotáž. Během 4 hodinové etapy se budete pohybovat z 90% po nezpevněných lesních cestách. Přejezdů po silnicích bude minimum. Stavba trati si klade za cíl co nejvíce využít hustou síť lesních cest v této části a donutit závodníky lépe plánovat konkrétní postupy. Odhadovaný počet ujetých km vítězné dvojice je okolo 70 km.

Doprovodný program

TransKras není jen o bajkování s mapou, ale také o příjemném setkání pohodových lidí co mají tento sport rádi a dovedou se také náležitě odreagovat. Na rozjezd se můžete v pátek zúčastnit adrenalinového prologu v noci(pouze pro včas přihlášené) a po náročné sobotní etapě jistě přijde vhod oblíbený CHOBOT a posezení u lahodných pokrmů a nápojů. Jako vždy máme pro vás také spoustu dalších překvapení, výbornou atmosféru a skvělou muziku od DJ xOBa.

Těšíme se na Vás. Více na www.transkras.cz
 

No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS