Tuesday 3 April 2012

OE2011 - hodnocení pro partnery

Souhrnná zpráva pro partnery loňského ročníku HOLBA & Litovel ORIENT EXPRESS 2011. Shrnutí všeho, co jsme udělali pro zdárný průběh celé akce během loňského roku. Kde všude se objevil závod v médiích, fotografie, reportáž České televize a mnoho dalšího v jediném dokumentu.


No comments:

Post a Comment

Thanks for comment and see you in ORIENT EXPRESS